jaye jaye garvo girnar

jaye jaye garvo

 

Hey……

Nem prabhu na pawan pagle thayo dhanya pelo girnar…

jai girnaar jai girnaar jai jai garvo girnaar..

jai jai garvo girnaar..jai jai garvo girnaar..nemnaath giri shangaar..

jai jai garvo girnaar..nemnaath giri shangaar..jai jai garvo girnaar..

jai jai garvo girnaar..nemnaath giri shangaar..

jai jai garvo girnaar nemnaath giri shangaar..

jai jai garvo girnaar

vandan vandan girnaar tane vandan..vandan vandan

girnaar tane vandan..

pancham shikar shetrunjay tanu e siddhagiri che dhaam..

thai nasu ji antaray vatanandbhadra swarna giri girnaar…

namo karna vihaar prasar…

jai jai garvo girnaar…namo karna vihaar prasar…

jai jai garvo girnaar..nemnaath giri shangaar..

jai jai garvo girnaar..

jya shobhe ambika ma..jya sangh ne sada sukhkaar..

bhaave pranamu shree nemi jineshwar giri bhushan shangaar

pruthvi na tilak samaan..

jai jai garvo girnaar (2) jai jai garvo girnaar..nemnaath giri shangaar.

.jai jai garvo girnaar (2)vandan vandan girnaar

tane vandan vandan vandan girnaar tane vandan

che anant aatma o tani diksha bhoomi girnaar..che

anant tirthankaro tani kevalya bhoomi girnaar…

ne aavti chovisi tani nirvaan bhoomi girnaara

dhyatma nagri girnaar…

jai jai garvo girnaar..jai jai garvo girnaar..nemnaath giri shangaar

jai jai garvo girnaar

chaud hajaar nadi na jal samaaya sheetal gaj par kund..

jya drashti anubhave dhanya ta joi rajul rha-nemi took..

diksha kewal sahasaw ne namo samovasaran jin bimb..dipe shikhro ni maad..

jai jai garvo girnaar..

vandan vandan girnaar tane vandan..vandan vandan girnaar tane vandan..

jya na kane kan ma vase maha purusho na balidaan

baal pethadshah zhanjadshah na mewadiya rakthdhaar..

vandu himanshu suri dharma rakshit hem vallabh muni raj..

sau chalo jaiye girnaar..jai jai garvo girnaar..